2011. május 22., vasárnap

Az USA Nemzetközi kibertér- stratégiája

Külföldi szakirodalomból
A napokban (2011. májusában) adta közre Obama elnök az USA Nemzetközi kibertér- stratégiáját. Obama elnök ajánlásában megemlíti hogy a kibertér és azt elérhetővé tevő technológia az emberiségszámára korábban nem látott lehetőséget jelent. Ez a lehetőség nyitva áll mindenki számára fajra, nemre, nemzetiségre és minden egyébre való tekintet nélkül. Hozzájuthatunk más földrészen meghirdetett munkalehetőségekhez. Közös vállalati fejlesztéseken vehetnek részt távoli országok cégei. Videó-konferenciákon vehetünk részt fizikai korlátok nélkül és minden eddiginél hatékonyabban vagyunk képesek befolyásolni a döntéshozókat, politikusokat, kormányokat.
Élhetünk ezzel a lehetőséggel vagy elzárkózhatunk előle. A digitális világ a jövőben nem a jogrendszeren kívüli lét, sem pedig egy szűk elit privilégiuma, hanem a legjobb példája az önszerveződésnek. Súlyos veszélyeket is rejt magában ez a korlátlan lehetőség, ezért van szükség egy közös stratégiára, ami elősegíti a lehetőségek kihasználását és a veszélyek csökkentését. Ehhez hív partnerül minden embert és minden nemzetet Obma elnök.

Ez alkalommal a stratégiában szereplő témák közül a kihívások tudatosításáról ejtek szót.
- Természeti katasztrófák, balesetek, vagy szabotázs akciók tönkretehetik a kábeleket, a szervereket , a vezeték nélküli hálózatot.
- Ugyancsak károsak lehetnek egyes államok honlapok blokkolására irányuló módszerei , amely beavatkozások szándékon túli módon károsíthatják a hálózatot.
- Különböző tartalmak megingathatják a felhasználók bizalmát az online kereskedelemben, a közösségi oldalakban, vagy akár a személyes biztonságukban.
- A szerzői jogok megsértése veszélyeztetheti a nemzeti versenyképességet és a fejlesztés hajtóerejét. Ezt úgy kell értenünk, hogy például egy cég kifejleszt egy újfajta mobil telefont. A fejlesztés költségeit beépíti az új árba, ha valaki az eszközt mintadarab alapján kezdi, gyártani az sokkal alacsonyabb áron tudja eladni. Ezért lehetnek olcsóbbak az eredeti termék utánzatok, így viszont a fejlesztésre fordított összeg nem térül meg. Ennek következtében a hosszútávon a fejlesztések leállnak.
- A kibertér az anonimitás miatt a bűnözők mennyországává vált.
- A kibertér krimianalizálódása a nemzetközi békét sokkal inkább veszélyezteti, mint a hagyományos konfliktusok kibertérbe jutása. Ez egy újfajta bűnözés, az internetes-bűnözés.

A kibertér- stratégia érdekes részlete, a megbízhatóság kérdése. Hálózati rendszereink egyik alap kérdése a megbízhatóság. A felhasználóknak bizonyosoknak kell lenniük abban, hogy adataik biztonságban vannak, mind a tárolás mind az adat csere folyamán illetve hogy megbízhatóan jutnak egyik helyről a másikra. A hatékony stratégia különböző terülteken követel meg összehangolt intézkedéseket miközben a felelősség a társadalom minden szintjén megoszlik a végfelhasználótól egészen a nemzeti együttműködés szintjéig. A sebezhetőség csökkentése határozott technikai elveket és megoldásokat, hatékony a véletlen események bekövetkeztére reagáló, megbízható hardvereket és szoftvereket valamint biztonságos beszerzési láncot követel meg. (Beláthatatlan következményekkel járna pl. az, ha egyes gyártók vagy kereskedők olyan számítógépeket hoznának létre, amelyeken előre kémprogramok vannak telepítve.) A kockázatok csökkentése érdekében világméretű összehangolt jogi szabályozásra van szükség. Nemzetközi egyezményeket kell kötni az egyes államok tevékenységére vonatkozóan. Monitoring rendszerre van szükség, amely erősíti a bizalmat és biztosítja az átláthatóságot. Aktív és tájékozott diplomáciára és megfelelő elrettentésre is szükség van. Végül pedig fokozott együttműködésre és a technikai információk megosztására a magánszektor és a nemzetközi közösség között. Ez nem csupán egy nemzet vagy szektor egyedüli feladata ez olyan felelősség és kötelezettség, amelyben minden nemzet és minden ember osztozik.
A hálózatok stabilitása:
- globális fejlődésünk egyik sarokköve, ezeknek a hálózatoknak a biztonsága nem csupán szűken vett technikai kérdés. Gazdaságilag szükségünk van a fenntartható növekedésre és az infrastruktúra fejlesztésére itthon és külföldön egyaránt, miközben növelni kell a hálózat megbízhatóságát és tisztázni a vállalatok és államok kötelezettségeit. Az infrastruktúra fenntartása számunkra politikai kérdés, ezért a hálózatok bármiféle károsítása számunkra elfogadhatatlan. Társadalmi szempontból a végfelhasználók felelősségteljes hozzáállását kell elérnünk eszközeiknek a biztonságos módon történő működtetése és karbantartása érdekében.
Éppen ezért három alapvető elvet kell követnünk:
- az első az alapvető szabadság jogok ez magába foglalja a szólásszabadságot, az információ cserét és nem veszélyezteti az emberek biztonságát. Azonban vannak, kivételek mert nem engedhetjük meg a gyermek pornográfiát, az erőszakra való buzdítást, a terror támadások szervezését amelyeknek nincs helye a társadalomban így az interneten sem. Ezeket az USA folyamatosan próbálja megakadályozni úgy hogy az alapértékek megmaradjanak. És ezeket a kérdéseket speciálisan kezeli az interneten.
A levéltitokhoz való jog:
Az USA stratégiája az, hogy összhangba állítsa a kötelességet a jogokkal és megvédje az állampolgárok érdekeit (akik egyre több magánadatot tesznek fel a netre) és remélik, hogy azokat nem használják nem megfelelő célra. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy ne váljanak csalások, lopások, zsarolások áldozataivá. Ennek biztosításához minden törvényes eszközt fel kell használni. Az Egyesült Államok ennek mindkét oldalát egyensúlyba kívánja tartani, azzal, hogy a hatóságoknak jogot biztosít ennek betartatására, ugyanakkor biztosítja az állampolgárok levéltitokhoz és a magánélet sérthetetlenségéhez való jogát. A harmadik téma a szabad információáramlás. Az államoknak nincs és nem is szabadna, hogy választania kelljen a szabad információ áramlás és az Internet biztonsága között. A kibertér biztonsága legyen garanciája dinamikus adaptálódó és olyan szabályozó rendszernek, ami a működést minimálisan befolyásolja. Ezekkel az eszközökkel a fejlesztés meggátlása nélkül és a szabadságjogok elnyomása nélkül lehet nemzetközi szinten operálni. Ezzel szemben olyan megoldásokat is látunk, hogy egyes nemzetek szűrőket és tűzfalakat építenek be, amik ugyan a biztonság illúzióját keltik viszont megakadályozzák az internet növekedését és hatékony működését, ahelyett, hogy a biztonság és az információcsere megbízhatóságát szolgálnák. Ugyanez igaz a kereskedelemben is. A kibertérnek minden résztvevő részére azonos követelményeket kellene biztosítania úgy, hogy a kezdeményezéseket, a kitartó munkát jutalmazza és ne egy olyan fórum legyen, ahol az államok önkényesen megakadályozzák a szabad információáramlást és ez által jogtalan előnyökhöz jutnak. Nagyon gyakran azt mondják, hogy a fenti elvek ellentétben állnak a törvénykezés vagy joghasználat a névtelenség, a gyermekek védelme és az infrastruktúra biztonságával. A valóságban a jó kibertér-biztonság megnövelheti a magánélet védelmének biztonságát és a jogszabályok megtartását, hogy kiszűrje a törvényellenes viselkedést mialatt megvédi az alapvető szabadsági jogokat. A törvény azért van, hogy az emberek jogait, biztonságát megvédje, biztosítsa a nemzetközi piac stabilitását és a rosszindulatú internethasználókat mindenütt a világon kiszorítsa.
A kibertér jövője:
Remélhetőleg a világon mindenki számára olcsón elérhető lesz az internet. A számítógépek egymással kommunikálva összekötik a barátokat, kollegákat megbízható módon. A nemzetközi honlapok tartalma mindenkinek saját nyelven hozzáférhető lesz, a mezőgazdaságot fejlesztő új technológiák és egyéb nehéz kérdések megoldására az internet megoldást jelenthet . Ilyen fajta jövőt képzel el az USA.
Egy olyan jövőt, ahol az egyének és az üzleti partnerek könnyen gyorsan megszerezhetik az online jelenlétüket és biztonságosan anélkül, hogy a személyi adatok túlzott közlésére szükség lenne. A mérnökeink azon dolgoznak, hogy a nemzetközi téren új sztenderdeket állítsanak fel ezekre az információs rendszerekre, amelyek gyorsabbak, biztonságosabbak és elősegítik az innovációt és a hozzáférhetőséget.
Ez a magas technikai fejlettségű ipar együtt dolgozik a felhasználókkal, hogy biztonságosabb, megbízhatóbb és az igényeinket jobban kielégítő szoftvereket, hardvereket és szolgáltatásokat biztosítsanak. Ez egy olyan rendszer lesz, amelyben az egyetemek, vállalatok szabadon kutathatnak és állhatnak elő újabb termékekkel, mert tudják azt, hogy az adatcsere biztonságos. Azok a magánvállalatok, amelyek ezt a biztonságos működést lehetővé teszik számíthatnak a befektetéseik és költségek védelmére, jól meglesznek fizetve. Azokban az esetekben, amikor a kibertér biztonságát veszélyeztetik, kormány eljárás indul. Amikor ilyen történik akkor bíróság elé állítódnak a vétkesek, a nemzetközi törvényeknek megfelelően. Ez a fajta jövő nem csak virágzó és megbízható rendszereket ígér, hanem növekvő nemzetközi biztonságot és tartósabb békét is. A hálózaton az államoknak az lesz a feladata, hogy megakadályozzák a bűnözők internethasználatát és rejtőzködési lehetőségeiket. A nemzeteknek meg kell védeni az internet működésének infrastruktúráját, hogy azt a szabotázstól és a működésképtelenségtől megvédjék. A nemzeteknek bilaterálisan, multilaterálisan együtt kell működniük, hogy a világ minél nagyobb része kerüljön bele az információs társadalomba és egyetértsenek abban hogy az Internetet és annak alapvető működését megőrizzék. Az USA és több nemzet is egyetértenek ebben, de ezt még nem érték el és az USA ezt egyedül nem tudja kiépíteni. A fejlődés lassú és nagyon drága. A nemzetközi közösségnek össze kell fognia és támogatni kell ezt a hosszú távú befektetést. Meg kell érteni, hogy ez nemzeti és nemzetközi célokat is szolgál és az információs eredmények megmutatkozása fél évszázad is lehet. Közben a kockázatok minimálisan tartására oda kell figyelni.

A jövő, amit mi akarunk (mondja Obama)
- egy olyan kibertér, ami megjutalmazza az innovációt, támogatja az egyéneket, erősíti a közösségeket, a kormányok jobb működését segíti elő, miközben biztosítja az emberi szabadságot. Ez egy olyan netvörk, ami a megértésre épül, (a viselkedési normák tisztázottak) és növeli a nemzeti és nemzetközi biztonságot. Ezeknek a körülményeknek a biztosításához a nemzetközi kollaboráció a legfontosabb alappillér. Az USA azt kívánja elérni nemzetközi szinten, hogy elősegítse a nyílt mindenhonnan működtethető biztonságos és megbízható információs és kommunikációs infrastruktúrát, ami a nemzetközi kereskedelmet segít elő, erősíti a biztonságot, az innovációs szabadságot és a szabad véleménynyilvánítást. Ennek elérésére olyan körülményeket akarunk biztosítani, amelyben a felelőséggel viselkedő nemzetek fenntartják a kapcsolatot és támogatják a kibertér biztonságát.
Nyílt és mindenhonnan használható kibertér, ami korlátlan lehetőséget biztosít
Újfajta gépek megjelenése, a rendszerek gyors hozzáférése és alacsony ára a cél. A folyamatosan növő rendszer igényeit csak folytonosan fejlesztett eszközök tudják biztosítani.
Az USA célja hogy olyan szoftverek kerüljenek a rendszerbe amit a világ minden részén lehet használni. Ehhez a nemzetközi kommunikációs irányhoz 174 ország csatlakozott az Információs Társadalom Világcsúcs találkozóján Tuniszban. Ennek a nemzetközi rendszenek az ellentéte, hogy ha a politikai célok érdekében fragmentált internetet hoznak létre, ahol a nemzeti politikai érdekek megakadályozzák, hogy az emberek kifinomult és gazdag tartalomhoz hozzájussanak.

Olyan kibertér, ami kibírja a megpróbáltatásokat
Ehhez szükség van a bizalomra mindkét részről. A felhasználóknak tudniuk kell a biztonságról, ehhez sokféle tevékenységre van szükség a társadalom minden szintjén a véghasználótól a nemzetek között minden szintig. A jogtalan információ felhasználás érdekében fejlesztésekre van szükség és olyan elhárítási rendszerre, ami ezt a kockázatot globális szinten is csökkenti. Az incidensek felderítésére nemzetközi együttműködésre van szükség. Ezt a rendszer egy nemzet nem tudja megvalósítani ebben minden nemzetnek részt kell venni. A hálózat a globális fejlődés alapköve. Ahhoz hogy a fenntartható fejlődést fenn tudjuk tartani, be kell fektetni az infrastruktúrába itthon és külföldön egyaránt és tisztázni kell a felhasználó vállaltok kötelezettségeit. Politikai szempontból nagyon fontos hogy a technikai infrastruktúrát fenntartsák és a vitákat ne lehessen arra használni, hogy ezért a rendszereket megszakítsák. Társadalmi szinten viszont azt kell biztosítani, hogy az internethasználók tisztába legyenek a felelősségeikkel és a rendszerük biztonságát fenntartsák.

Viselkedési normákon keresztüli stabilitás
Az USA a hasonló gondolkodású tagállamokkal olyan viselkedési normákat szeretne felállítani, ami a külpolitikát és az állambiztonságot is biztosítja egy nemzetközi együttműködés alapján. Az elmúlt két évtizedben nagyon gyorsan nőtt az internet használat, ami a modern élet feltétele. De ugyan akkor az is látható, hogy egyes nemzetek kontrollálni akarják a nemzetük információhoz jutását. Ez a kibertérben nem megfelelő nemzeti viselkedés. Ennek a problémának megoldásáért olyan megegyezésen dolgozunk, amit mindenki elfogad, aki részt akar ebben venni és az internet működését nemzeti és kollektív érdeknek tekinti.

Viselkedési normák szerepe:
- más területeknek sikerült olyan normákban megegyezni, amik a stabilitást biztosítják. Ezek a viselkedési normák segítik a nemzetközi együttműködést és megakadályozzák azokat a félreértéseket, amelyek konfliktusokhoz vezetnek. Nem szükséges a kibertérre új jogszabály kifejlesztése, hanem az elfogadott viselkedési formák ott is megakadályozzák ezeket. Ennek ellenére a hálózat-technológia megköveti, hogy további megállapodások szülessenek az internet használatával kapcsolatban ahhoz, hogy a békés és igazságos nemzetek közötti együttműködés legyen.
Az alapvető viselkedési normák:
- a rendet, a békét az emberi méltóságot biztosító szabályok és a gazdasági verseny alapvetőek nemzetközi szintéren. Ezek az alapelvek szabályozzák a nemzetek nemzetközi viselkedését a kibertérben is.
Ezeket a szabályokat kell alkalmazni: alapvető szabadságjogok, magántulajdon védelme, egyéni szabadságjogok, önvédelem joga,magánélet és a levéltitok joga, bűnözéselleni védelem.
Ugyanezek a jogok még fontosabbak a kibertérben. A kötelezettségek vállalása még fontosabb a kibertérben, mert a kibertér működése a bizalmon alapszik. a nemzeteknek föl kell ismerniük, hogy a technikával kapcsolatos elhatározásaiknak és cselekedeteiknek nemzetközi kihatása van, ugyanakkor a technikai szint a nemzeti presztízs és a politikai kontrol színtere is éppen ezért fontos a következő normák megtartása: - nemzetközi szinten interoperábilis rendszerek működtetése, a Network stabilitása, megbízható hozzáférés, multi-stakeholder irányítás, kibertér biztonság megőrzése. A kibertér egy olyan dinamikusan fejődő környezet ahol a nemzetközi viselkedéseknek ismert törvényeken kell alapulniuk a biztonságos működtetés érdekében. Ezeket tovább kell fejleszteni és az USA ebben részt vesz.


Szerepünk a kibertér jövőjében
Az USA mindent elkövet annak érdekében, hogy a diplomácia az önvédelem a jólét növelése, a biztonság és a nyíltság alapelvét megvalósítsa a hálózat technológiában. Ezek a tevékenységek a legfontosabbak az együttműködések kapcsán. A húszadik század második felében az USA a második világháborút követő nemzetközi, gazdasági és biztonsági együttműködésen dolgozott. A XXI. században az akarja elérni, hogy megbízható kiberteret alakítson ki a mi az együttműködés és a közösségi normák szellemében működik.


A digitális infrastruktúra egyre inkább a sikeres gazdaság alapja. Jelentősen hozzájárul a termékek és a szolgáltatások szabad áramlásához. Ezek a társadalmi és gazdasági hatások pótolhatatlanok számunkra. Az olyan életfontosságú dolgok, mint az elektromos hálózatok, légi közlekedés, vagy az elektronikus bankrendszer függenek az információs rendszerektől. Ahhoz, hogy teljes egészében használhassuk ennek a hálózati technológiának az előnyeit ezek megbízhatóan és biztonságosan kell lennie.
A világ népességének mintegy harmada használja az internetet, több mint négy milliárd vezeték nélküli készülék van a világon. Ötven éve ez a szám nulla volt. A világnak együttesen kell megértenie azt a kihívást, amit a rossz szándékú szereplők jelentenek a kibertérben. Azok a beavatkozások, amiket a kibertérbe teszünk azoknak hatása van a valóságos életünkre. Határozottan szembe kell szállni azokkal akik, szembehelyezkednek ezzel fejlődéssel, vagy aláaknázzák informatikai hálózataink működését.
Diplomácia: az együttműködés erősítése
A béke és a biztonság elveit a kibertérre is ki kell terjeszteni. Az a törekvésünk, hogy a nemzetközi közösség egyetértsen a kibertérben érvényes viselkedés normáiban, és azokban a nemzetei és nemzetközi normákban, amelyek a kibertér biztonságát biztosítják.
A diplomácia célja, hogy a nemzetközi színtéren olyan körülményeket alakítson ki, hogy nyílt, mindenki számára hozzáférhető, biztonságos és megbízható szolgáltatást lehessen biztosítani.
A kapcsolatok erősítése.
A nemzetközi kapcsolatokon keresztül azon fogunk dolgozni, hogy minél többen kapcsolódjanak a fenti elképzeléshez, amely mindannyiunk számára gazdasági, társadalmi, politikai és biztonsági előnyökkel jár.
Ilyen elosztási rendszer, mint a kibertér széleskörű együttműködést igényel, nem csak egyetlen céget, dokumentumot vagy megbeszélést, hanem sokrétű kollaborációt itthon és külföldön.
Minden felhasználó, szolgáltató, hard- és software cégek, a helyi és nemzetközi szervezetek és internet szolgáltatók mind fontosak ahhoz, hogy a kibertér elérje maximális potenciálját.
Nemzetközi szinten különösen fontos, hogy az egyes államok biztosítsák a békét, biztonságot, a szellemi termékek támogatását és ügyeljenek a gazdasági, és nemzetbiztonsági érdekekre, védjék az egyének jogait, a nemzetközi kapcsolatokat a nemzetközi elvárásoknak megfelelően. A folyamat a hasonlóan gondolkodó államok együttműködésével kell kezdődjön.
Két és többoldalú együttműködések
Kétoldalú, vagy többoldalú megállapodásokat kötünk a kibertérrel kapcsolatban a hasonló gondolkodású partnerekkel, szervezetekkel a siker érdekében. Kialakítjuk azokat a módszereket és biztonsági eszközöket, amelyek sikeresek ebben a harcban. Kapcsolatba lépünk a fejlődő országokkal is, hogy ezen a területen a nézeteiket ők is kifejthessék.
A helyi szervezetek különösen fontosak a kibertér biztonsága szempontjából. Ezek a szervezetek képesek arra, hogy tagjaikat rákényszerítsék a megfelelő viselkedésre, és jól járnak az internet használattal, attól függetlenül, hogy magánemberek, civil vagy tudományos szervezetek, vagy az állami gépezet részei.
A magán szektor már most is komoly szerepet játszik az együttműködésben. De szükség van az iparral és az infrastruktúra tulajdonosainak együttműködésére is.
Védelem és elrettentés: Az USA megvédi a hálózatait a terrorizmustól, a bűnözőktől és az ezeket támogató államoktól. Olyan politikán dolgozik, amely kikényszeríti az emberi szabadságot és a magánélethez való jogot a nemzet törvényei alapján- Az USA tovább építi a rendszer védelmi módszereit, hogy annak működését a legkifinomultabb támadásoktól is képes legyen megvédeni. Először itthon kell a rendszer biztonságos működését biztosítani a magánszférától az állami intézményeken keresztül. A magán és állami hálózatok közötti biztonságos együttműködésen dolgozunk. Kialakítottunk egy internet biztonságvédelmi szolgálatot, amely a szabályellenes használatot jelzi, és az ezzel kapcsolatos adatokat összegyűjti és értesíti a kormányhivatalt. Újabb és újabb módszereket dolgozunk ki a biztonság biztosítására.
A fenti modellek oktatásával ezeket a módszereket nemzetközi szinten is sikerülhet alkalmazni. Fontos lenne azonban globális szinten is kidolgozni azokaz a figyelmeztető rendszereket, amelyek egyes számítógépek törvényellenes használatát jelzik és kiszűrik, és az ezzel kapcsolatos információkat nemzetközi szinten is megosztják.
Azonban ezek a hátrányok sokkal kisebb súlyt képviselnek az előnyökhöz képest. Ugyanakkor, a nemzeti hálózatok összekapcsolása után az egyik ország hálózata elleni támadás más országok hálózatát is veszélyezteti.
A bűnözők és azon nem állami szervezetek vagy szervezkedések, amelyek az USA nemzetbiztonságát veszélyeztetik kevésbé fontosak azoknál az előnyöknél, amelyet a rendszer biztosít. Ennek ellenére fontos az, hogy nemzeti szinten az ilyen tevékenységet felderíthessék, meggátolhassák és büntethessék, hogy ezeket megakadályozására kötelező nemzetközi egyezményeket dolgozzanak ki, és ezeket be is tartassák a kibertéri bűnözés megakadályozásáéra kötött budapesti egyezmény értelmében.
Ha szükséges, az USA minden módszert be fog vetni a kibertérből történő támadások megakadályozására. Minden államnak meg van az önvédelemhez való joga, és a nemzetközi katonai védelmi szerződések értelmében partnereinket is megvédjük a kibertérből eredő támadásoktól. Jogosnak gondoljuk mind a diplomáciai, információ társadalmi, harci és gazdasági módszerek bevetését, a melyek a törvény alapján indokoltak. Ehhez próbáljuk megnyerni nemzetközi partnereink támogatását is.
A fejlődés iránya a jólét és a biztonság építése
Az USA továbbra is úgy véli, hogy a világ összekapcsolásával mindenki jól jár. A jövőben a nyílt, nyitott, biztos, és megbízható kibertér mindenki számára jobban hozzáférhető kell, hogy legyen, mint manapság, és ahogy most az USA az információ téren a vezető hatalom, reméli, hogy a többi ország is hasznot hajtson ez internet világából.
Az USA átadhatja az információszolgáltatás terén szerzett tudását, hogy más államok is hasznot hajthassanak az információs társadalomból.
AZ USA biztosítja a többi ország számára, hogy két és többoldalú szerződéseken keresztül lehetővé tegyék a kapacitásbővítést más országokban is.
Ide tartozik a technikai képességek fejlesztése, a kibertér biztonsági kapacitás építése, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és építése.

III. az irányelvek kialakítása
Az USA folytatja, hogy nyílt, biztonságos és megbízható internet hálózatot alakítson ki a polgárai és a nemzetközi társadalom számára. Munkánkat az- az alapvető cél irányítja, hogy amelyeket ebben a dokumentumban megfogalmaztunk a nemzetközi kibertérrel kapcsolatos stratégiában.
Hogy az a jövőkép megvalósuljon, amelyet a kibertérrel kapcsolatban elképzeltünk minden állam számára kormányok és a magán szektor közötti nemzetközi kollaborációt igényel.
Máris számos minisztérium és hivatal dolgozik azon, hogy ezek az elképzelések megvalósuljanak.
Hét területet sikerült azonosítani, amelyen dolgoznunk kell ezen célok elérése érdekében.
• A gazdaság területén elő kell segíteni az nemzetközi standardokank megfelelő szabad piacot
o meg kell tartani a szabad kereskedelem lehetőségét amely elősegíti a technológiai fejlesztéseket amelyeket a hozzáférhető, egész világot összekötő hálózat biztosít
o a szabadalmi és a kereskedelmi titkok és jogok védelme a lopástól
o a szakértők által azonosított interoperábilis és biztonságos technikai szintű rendszerek elsőbbségét kell biztosítani
• meg kell védeni a networköt, növelni kell a biztonságot, a megbízhatóságot és a renszer ellenálló képességét
o elő kell segíteni a kibertérben a kooperációt,különösen az államok, és a multilaterális szervezetek között, hogy a megfelelő viselkedési formák kialakuljanak
o az USA hálózataiba való behatolás és azok működésképtelenné tételének csökkentése
o erős incidens elhárítás, az információs infrastruktúra önjavító képességének és a rendszer ellenálló képességének növelése
o a hightech utánpótlási lánc biztonságának növelése, az iparral konzultálva
• ki kell kényszeríteni a törvények végrehajtását, ki kell terjeszteni a kollaborációt és a törvények betartását
o teljeskörű részvétel a nemzetközi kibertér irányelveinek kidolgozásában
o a kibertérben folytatott kriminális tevékenységek büntető törvények harmonizációja a Budapesti konvenció alapján
o kibertérben folytatott kriminális és illegális tevékenység elleni törvények betartatása úgy, hogy az internethez való hozzáférést ne akadályozzák
o a terroristákat és más bűnözőket meg kell akadályozása abban, hogy az internetet a tevékenységük tervezésére, összehangolására, anyagi támogatására, vagy támadásra használhassák
• a katonaságnak fel kell készülnie a 21, század biztonsági kérdésekkel kapcsolatos kihívásaira
o fel kell ismerni és adaptálódni kell a tényhez, hogy a katonaságnak megbízható és biztonságos internetre van szüksége
o ki kell építeni és megerősíteni a meglevő katonai együttműködést a kibertérből érkező potenciális fenyegetések meggátlására
o a kollektív biztonság megőrzése érdekében fokozni kell a kibertérben az együttműködést a partnerekkel és a szövetségesekkel
• Az internet szabályozása: effektív és mindent magába foglaló struktúrák fejlesztése és elősegítése
o Az internetet sorrendet kell állítani a nyitottság és az innováció között
o meg kell őrizni az internet biztonságát és stabilitását, beleértve a domain név rendszert (DNS) is
o szabályozásával kapcsolatos kérdéseket vitatják meg
• nemzetközi fejlesztés: kapacitásépítés, biztonság és jólét
o megfelelő tudást, oktatást és minden más lehetőségek biztosítani kell azoknak az országoknak, akik a kibertér biztonságát kívánják építeni illetve bővíteni
o folyamatosan kell fejleszteni és meg kell osztani a nemzetközi gyakorlatban legjobban bevált módszereket
o növelni kell az államok kibertérben folytatott bűnözés elleni harci képességét, beleértve a törvényszéki szakértők, a bírók és a törvényhozók oktatását, hogy a törvényeknek érvényt szerezzenek
o kapcsolatépítés a szabályozó szervekkel, hogy
o fejleszteni kell a kapcsolatokat a szabályalkotókkal, hogy növeljék a technikai kapacitásépítést, és folyamatosan biztosítani kell a szakemberek, és az USA megfelelő szervei közötti együttműködést
• az internet szabadsága: az alapvető szabadságjogok és a személyi szabadság támogatása
o támogatni kell a civil szervezeteket abban, hogy megbízható, biztonságos platformot biztosítsanak a szabad információáramlás és a szólásszabadság biztosítására
o együtt kell működni a civil szervezetekkel és NGO-kal ahhoz, hogy megfelelő biztonságot teremtsenek ezen intézmények interneten folytatott tevékenységébe történő törvényellenes digitális beavatkozás megakadályozására
o támogatni kell a nemzetközi együttműködést kereskedelmi adatok hatékony védelme érdekében
o biztosítani kell az interoperációs internet hozzáférést mindenki számára

A jövő tervei
Az internet technológia előnyei nem csak néhány kiváltságos nemzet joga kell legyen, hanem általánosan biztosítani kell ezt a lehetőséget a világon mindenkinek, úgy hogy az emberek megbízzanak benne és úgy érezzék, hogy támogatja a munkájukat.
30 évvel ezelőtt kevesen gondolták, hogy az internet forradalmian megváltoztatja munkánkat és életünket. Rövid időn belül milliók keresik kenyerüket az internet segítségével. Több mint egy milliárd ember lép kapcsolatba egymással az internet segítségével minden nap. Ez a technológia segíti a társadalom fejlődését, lehetővé tesz olyan dolgokat, amelyekről eleink még nem is álmodtak. Az USA továbbra is segíti állampolgáraink kreativitásának, képzelőtehetségének fejlődését. Nem tudjuk, mi lesz a jövőben a következő nagy felfedezés, de biztosítani akarjuk, hogy az álmok valóra váljanak és virágozzanak.
Ezt a stratégiát szeretné követni az USA kormánya és hivatalai, hogy a kibertérrel kapcsolatos, előttük álló feladatokat minél jobban teljesíthessék. Ehhez kérjük országunk minden egyes tagjának, szervezetének segítségét, és a kollaborációt nemzetközi szinten is, hogy a mindannyiunk számára hasznos internetet és kiberteret létrehozhassuk.A magam részéről azt gondolom, hogy ezek valós problémák és az oktatásban nem szabadna túl sokáig várni az ezekkel való foglalkozással.

Bardócz-Tódor Enikő

Forrás: http://www.unisdr.org

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése