2011. május 8., vasárnap

Az információtudomány és média a 21. században

A blogot a kurzusunk keretében a szakirodalmi tételsorból megírandó blogbejegyzésekre hoztam létre.

A tételsor:

1.    Az örökkévalóság peremén. Időtlen idő. (Castells)
2.    A kultúra architektonikája (Csepeli-Parázs)
3.    A személyes adatok védelmének kérdései a virtuális világban (Talyigás)
4.    We watch you watch (Talyigás)
5.    Az internetfüggőség néhány pszichológiai vonatkozása (Talyigás)
6.    Virtuális világ és valós tér (Talyigás)
7.    Az információs társadalom biztonsága (Z.Karvalics)
8.    Egy tárgy azonosítása. (Z.Karvalics)
9.    Gyökerek. Előjáték. (Z.Karvalics)
10.  Egy jelző a helyét keresi. (Z.Karvalics)
11.  Az evolúció mint társtudomány. (Z.Karvalics)
12.  Szabadon választott fejezet (1-9) a Kapcsolatok hálójában könyvből.

Feladat:
  • A szakirodalmi tétel ismertetése kiváltható a szakirodalomról írt blogbejegyzésekkel (1 legalább 15ezer karakteres bejegyzés kivált 3 szakirodalmat; a kiváltott szakirodalmak a vizsgán már nem szerepelnek a tételek között)
  • Idegen nyelvű szakirodalmi tétel. Egy szabadon választott, a kurzus témaköreihez tartozó szakirodalom ismertetése a szóbeli vizsgán. A feladat kiváltható blogbejegyzéssel (1 legalább 15ezer karakter karakteres bejegyzés kiváltja ezt a feladatot).

Kötelező szakirodalom:

Christakis, N.A. - Flower, J.H.: Kapcsolatok hálójában. Typotex, Budapest, 2010.
Csepeli György - Prazsák Gergő: Örök visszatérés? Társadalom az információs korban. Jószöveg Műhely, Budapest, 2010.
Farkas János: Információs- vagy tudástársadalom? Infonia-Aula, Budapest, 2002.
Komenczi Bertalan: Elektronikus tanulási környezetk. Gondolat, Budapest, 2009.
Manuell Castells: A hálózati társadalom kialakulása. Gondolat - Infonia, Budapest, 2005.
Talyigás Judit (szerk.): Az Internet a kockázatos és mellékhatások tekintetében. SCOLAR, Budapest, 2010.
Z.Karvalics László: Az információs társadalom keresése. Infonia-Aula, Budapest, 2002.

Ajánlott szakirodalom:

Csapó Benő (2003): Oktatás az információs társadalom számára. Magyar Tudomány, 12. sz. 1478-1485.
Mattelart, A. (2004): Az információs társadalom története. Gondolat – Infonia, Budapest
Palloff, R.M.- Prath, K. (1999): Building Learning Communities in Cyberspace. Effective Strategies for the online Classroom. Jossey – Bass Publishers, San    Fransico
Pintér Róbert    (szerk.)(2007): Az információs társadalom. Gondolat – Új Mandátum, Budapest

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése